ของแข็ง (Solid)

ของแข็ง คือสารที่มีพันธะระหว่างอนุภาคอย่างแรง นำอนุภาคเข้ามาใกล้กันเพื่อให้มีรูปร่างและปริมาตรของตัวเอง โดยไม่เปลี่ยนรูปร่างของภาชนะ เช่น เหล็ก เกลือแกง และด่างทับทิม สารที่เป็นของแข็งมีพันธะระหว่างอนุภาคที่แข็งแรงกว่าของเหลวและก๊าซ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของของแข็งส่วนใหญ่จึงสูงกว่าของเหลวและก๊าซ นอกจากนี้ ของแข็งมีลักษณะสำคัญหลายประการ มีรูปทรงบางอย่างที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุอยู่ มีปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ไม่สามารถไหลได้ตามปกติเพราะอนุภาคของแข็งอยู่ใกล้กันมาก การเรียงตัวของอนุภาคอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน   ของแข็ง ที่มีลักษณะเป็นผลึก (crystalline solid) ของแข็ง เป็นพื้นผิวที่มั่นคงซึ่งอยู่ในมุมอันล้ำค่า ซึ่งแสดงถึงการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบของอนุภาคของแข็ง คริสตัลที่ใหญ่ขึ้นเมื่อลดขนาดลงจะคงรูปลักษณ์ของคริสตัลดั้งเดิมไว้ สารบางชนิดอาจมีผลึกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราเรียกว่า “คริสตัล” ปรากฏการณ์ Allotrophic (พหูพจน์) เช่น เพชร กราไฟต์ สารบางชนิดอาจมีรูปทรงผลึกเหมือนกัน ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสัณฐานวิทยา (isomorphism) เช่น โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น นอกจากนี้ผลึกยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า anisotropy เช่น ความแข็งแรงเชิงกล ดัชนีการหักเหของแสงและค่าการนำไฟฟ้า หากวัดในทิศทางต่างๆ ผลลัพธ์จะไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่เป็นของแข็งของผลึก อนุภาคถูกจัดเรียงทางเรขาคณิตในลำดับสามมิติที่เรียกว่าผลึกขัดแตะ พื้นผิวเรียบ มุมระหว่างใบหน้าคุ้มค่าแน่นอน มีจุดหลอมเหลวที่แน่นอน คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง ของแข็งมีอะไรบ้าง […]